Xem video mới: “Dịch corona ở Việt Nam: Các điểm du lịch bị đảo lộn”

Virut Corona khiến cho cuộc sống của mọi người bị đảo lộn hoàn toàn. Hy vọng đại dịch sẽ qua nhanh để thành phố sôi động của chúng ta có thể trở lại như cũ sớm nhất có thể.