Xem video mới của chúng tôi: "Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ"

Inside Vietnam xin chúc tất cả những người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam, một ngày 8/3 vui vẻ. Chúc các bạn sẽ nhận được nhiều yêu thương không chỉ trong ngày 8/3 mà còn ở tất cả các ngày còn lại trong năm.