Chính sách quyền riêng tư

Có hiệu lực kể từ: September 2019

Công ty TNHH truyền thông Vinad Media (gọi là “chúng tôi”) hoạt động website của Inside Vietnam (gọi là “Inside Vietnam” hoặc “Website”).

Mục đích của trang này là để thông báo cho người dùng (gọi là “bạn”) về các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng, quản lý và công khai dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web Inside Vietnam kèm các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu mà Công ty TNHH truyền thông Vinad Media thu thập.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện trang web Inside Vietnam. Bằng cách truy cập vào Website, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Thông tin, thu thập và sử dụng dữ liệu

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau để phục vụ các mục đích khác nhau nhằm cung cấp và cải thiện Inside Vietnam vì lợi ích của bạn.

Các dạng dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Công ty TNHH truyền thông Vinad Media có thể thu thập tự động hoặc thủ công một số thông tin nhất định từ người có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Dữ liệu cá nhân”) theo ủy quyền trước đó từ bạn. Điều này sẽ được thực hiện với mục đích chính là cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng an toàn và tùy chỉnh trong khi sử dụng Website.

Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Tên
 • Ngày, tháng, năm sinh
 • Nơi cư trú
 • Ngôn ngữ
 • Tên người dùng trên mạng xã hội
 • Cookies và hành vi người dùng internet

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng (gọi ngắn gọn là “Dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ IP trên máy tính của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời lượng dành cho các trang đó, trang chuyển đến và thoát, số lần nhấp, thiết bị duy nhất định danh và dữ liệu chẩn đoán khác không xác định cá nhân.

Cookies và theo dõi dữ liệu

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ, được gửi đến trình duyệt của bạn từ Inside Vietnam và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Chúng không chứa thông tin xác định người dùng nhưng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ có thể được liên kết với thông tin thu được từ cookie. Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động của bạn trên Website và giữ một số thông tin nhất định.

Chúng tôi sử dụng cookies cho những mục đích sau:

 • Cookies phiên (Session cookies) – Lưu trữ thông tin về các hoạt động bạn thực hiện trong một phiên duy nhất tại Inside Vietnam. Chúng bị xóa vào cuối phiên của bạn.
 • Cookies kỹ thuật (Technical cookies) – Cho phép bạn truy cập Inside Vietnam và sử dụng các tùy chọn hoặc dịch vụ khác nhau mà trang web cung cấp, ví dụ như xem video, bình luận hoặc tương tác với các dịch vụ của bên thứ ba như phương tiện truyền thông xã hội. Khi truy cập trang có chứa video YouTube hoặc nhấp để xem video thì cookie đó có thể được tạo bởi YouTube. Những cookie này không thuộc sở hữu của Công ty TNHH truyền thông Vinad Media.
 • Cookies ưu tiên (Preference cookies) – Lưu tùy chọn trình duyệt của bạn thông qua một loạt các tiêu chí trên máy tính của bạn (nhưng không giới hạn) như tùy chọn ngôn ngữ và cấu hình trình duyệt.
 • Cookies phân tích (Analytical cookies) – Cho phép Công ty TNHH truyền thông Vinad Media theo dõi và phân tích thông tin về cách bạn truy cập các trang khác nhau trên Inside Vietnam. Dữ liệu được thu thập được sử dụng để đo lường hoạt động trên Inside Vietnam và để xây dựng hồ sơ người dùng cho khách truy cập của trang web, nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và dịch vụ tốt hơn.
 • Cookies quảng cáo (Marketing Cookies) – Thu thập và theo dõi thông tin để phân tích Website của chúng tôi chủ yếu cho mục đích tiếp thị bằng cách dựa vào các bên thứ ba, bao gồm Facebook và Google, có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ lưu trữ khác để thu thập hoặc nhận thông tin từ các trang web khác mà bạn đã truy cập ở những nơi khác trên Internet và sử dụng thông tin đó để bối cảnh và cá nhân hóa quảng cáo của các mạng quảng cáo của riêng họ. Chúng tôi cũng có thể thả cookie từ các Chi nhánh và Đối tác Quảng cáo cho các mục đích được mô tả ở trên.
 • Để biết thêm thông tin về các thực hành quyền riêng tư của Google, vui lòng truy cập trang Điều khoản và Quyền riêng tư của Google.
 • Các nhà cung cấp bên thứ ba, kể cả Google, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đó của Inside Vietnam hoặc các trang web khác. Việc Google sử dụng cookie quảng cáo sẽ cho phép Google và các đối tác của Google phân phát quảng cáo đến người dùng dựa trên việc họ truy cập vào trang web Inside Vietnam và/hoặc các trang web khác trên Internet. Người dùng có thể chọn không xem quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách truy cập vào Cài đặt quảng cáo.
 • Cookie của các nhà cung cấp hoặc mạng quảng cáo bên thứ ba khác cũng có thể được sử dụng để phân phát quảng cáo trên trang web Inside Vietnam. Các nhà cung cấp và mạng quảng cáo bên thứ ba phân phát quảng cáo trên trang web Inside Vietnam. Người dùng rằng họ có thể truy cập vào những trang web đó để chọn không tham gia vào việc sử dụng cookie cho quảng cáo được cá nhân hóa (nếu nhà cung cấp hoặc mạng quảng cáo cung cấp khả năng này).
 • Cookie bảo mật (Security Cookies) – Để ngăn chặn hành vi trộm cắp thông qua kịch bản chéo trang, trong số các mục đích bảo mật khác.

Chính sách đồng ý của người dùng Châu Âu

Đối với các sản phẩm Google đã sử dụng Trang web Inside Vietnam hoặc của chi nhánh hoặc khách hàng của Inside Vietnam, các nhiệm vụ sau đây áp dụng cho người dùng cuối trong Khu vực kinh tế châu Âu.

Công ty TNHH truyền thông Vinad Media phải có được sự đồng ý của người dùng cuối Hợp pháp hợp pháp đối với việc sử dụng cookie hoặc lưu trữ cục bộ khác khi cần thiết về mặt pháp lý; và việc thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân để cá nhân hóa quảng cáo.

Khi tìm kiếm sự đồng ý, Trang web Inside Vietnam phải lưu giữ hồ sơ về sự đồng ý của người dùng cuối; và cung cấp cho người dùng cuối các hướng dẫn rõ ràng để hủy bỏ sự đồng ý.

Thông tin nhạy cảm

Để truy cập và sử dụng Inside Vietnam, Công ty TNHH truyền thông Vinad Media không thu thập thông tin nhạy cảm từ bạn.

Sử dụng dữ liệu

Công ty TNHH truyền thông Vinad Media sử dụng dữ liệu thu thập cho nhiều mục đích khác

 • Cung cấp và duy trì Website
 • Thông báo cho bạn về những thay đổi, tính năng mới, dịch vụ, chương trình khuyến mãi, sự kiện hoặc ưu đãi trên Website của chúng tôi mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy có giá trị
 • Cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác của Inside Vietnam khi bạn chọn tương tác
 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
 • Xác định sở thích của bạn trên trang web
 • Cung cấp những phân tích và thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Inside Vietnam
 • Giám sát việc sử dụng Website
 • Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật
 • Để cung cấp cho bạn các quảng cáo tùy chỉnh có liên quan

Từ chối cookie và theo dõi dữ liệu, lựa chọn và tùy chọn

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Xin lưu ý rằng chức năng “hủy đăng ký” không tham gia trên mạng này là dành riêng cho trình duyệt và dựa trên “cookie hủy đăng ký”, có thể yêu cầu xác thực lại sau khi thay đổi hoặc cập nhật trình duyệt. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, một số phần và dịch vụ từ Website của chúng tôi sẽ không hiển thị đúng cách.

Bạn có thể từ chối việc thu thập thông tin tự động của các mạng quảng cáo bên thứ ba như Google và Facebook bằng cách chỉnh sửa hủy đăng ký các quảng cáo trên mạng tại Google Ad SettingsFacebook Ads Preferences theo thứ tự.

Do các điều khiển tùy chọn đó dành riêng cho tài khoản người dùng của bạn trên các trang web đó, Công ty TNHH truyền thông Vinad Media không thể thực hiện yêu cầu hủy đăng ký thay bạn.

Chuyển dữ liệu

Thông tin, bao gồm Dữ liệu Cá nhân của bạn, mà bạn tiết lộ trực tiếp với Công ty TNHH truyền thông Vinad Media thông qua việc sử dụng các dịch vụ và tính năng của Inside Vietnam có thể được chuyển đến (và duy trì trên) các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác của bạn nơi bạn không thể tìm cách khắc phục theo luật bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn và điều này không có mức bảo vệ dữ liệu tương đương như trong phạm vi quyền hạn của bạn.

Nếu bạn sống ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu Cá nhân sang Việt Nam và xử lý dữ liệu tại đó.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách Quyền riêng tư này thông qua việc đồng ý gửi các thông tin cũng thể hiện sự chấp thuận của bạn đối với việc chuyển dữ liệu đó.

Quy định bảo mật dữ liệu chung (viết tắt tiếng anh: GDPR)

Quy định bảo mật dữ liệu chung (GDPR) có hiệu lực vào ngày 25 tháng 5 năm 2018 và nhằm bảo vệ dữ liệu của công dân Liên minh châu u (EU). Ở Việt Nam, nội dung và dịch vụ không nhằm tiếp thị tới EU hoặc tiến hành kinh doanh tại hoặc tới EU theo bất kỳ cách có ý nghĩa nào. Nếu dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình bạn sử dụng Website được điều chỉnh bởi GDPR, Công ty TNHH truyền thông Vinad Media sẽ tuân thủ các Quy định liên quan.

Nếu bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu u (EEA) hoặc đang truy cập trang web này từ EEA, bạn có thể có quyền yêu cầu: truy cập, chỉnh sửa, xóa; chuyển; và hạn chế hoặc phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này bao gồm “Quyền được lãng quên”.

Công khai dữ liệu

Công ty TNHH truyền thông Vinad Media sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ theo Chính sách Quyền riêng tư này nhằm ngăn chặn mọi hành vi sử dụng trái phép như: Tiết lộ, xuất bản hoặc phát tán Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng sẽ không chuyển dữ liệu này đến bất cứ tổ chức hoặc quốc gia nào ngoài Việt Nam, trừ khi có kiểm soát đầy đủ tại chỗ bao gồm bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Chính sách nhận dạng người dùng

Chính sách nhận dạng người dùng nêu rõ rằng nhà xuất bản không được chuyển bất kỳ thông tin nào đến Google: mà Google có thể sử dụng hoặc xem là thông tin nhận dạng cá nhân; hoặc nhận dạng vĩnh viễn một thiết bị cụ thể (chẳng hạn như mã định danh thiết bị duy nhất của điện thoại di động nếu không thể đặt lại mã định danh này).

Cụ thể, các trang hiển thị quảng cáo của Google không chứa tên, mật khẩu, địa chỉ email hoặc các thông tin nhận dạng cá nhân (PII) khác của khách truy cập trong URL của trang.

Một vài lý do pháp lý đặc biệt:

Công ty TNHH truyền thông Vinad Media có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong trường hợp hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ và bảo vệ quyền hoặc tài sản của Công ty TNHH truyền thông Vinad Media
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể liên quan đến Website
 • Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Inside Vietnam hoặc cộng đồng
 • Để bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Quyền sửa dữ liệu và quyền được lãng quên

Bạn có quyền truy cập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi có thể giữ về bạn. Trong trường hợp không chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật hoặc sai lệch, bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa dữ liệu cá nhân đó hoặc xóa tất cả Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có thể đã thu thập và chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn trong thời gian hợp lý. Chúng tôi có quyền xác nhận danh tính của người tìm kiếm quyền truy cập hoặc chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân này trước khi tuân thủ yêu cầu đó. Chúng tôi có quyền từ chối bạn truy cập vì bất kỳ lý do nào được cho phép theo luật hiện hành.

Người dùng có thể chọn nhận cập nhật email từ Inside Vietnam qua Sendinblue bằng cách gửi địa chỉ email đến mẫu đăng ký email. Sendinblue đã triển khai các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ nhằm xử lý dữ liệu liên hệ của bạn một cách phù hợp và phù hợp với các yêu cầu pháp lý của Châu u.

Ngoài ra, tin nhắn hoặc email Công ty TNHH truyền thông Vinad Media gửi cho bạn bao gồm một liên kết hủy đăng ký trong đó. Bằng cách nhấp vào liên kết này, bạn có thể hủy đăng ký nhận mail và tin nhắn bất cứ lúc nào để ngừng liên lạc với chúng tôi.

Bảo mật dữ liệu

Việc bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Chiều dài lưu trữ của dữ liệu

Nếu bạn chọn dừng liên lạc với chúng tôi, khoảng thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin về bạn tùy thuộc vào loại thông tin:

 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, chúng tôi có thể giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn để giải quyết các tranh chấp có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ lưu trữ nó trong một khoảng thời gian hợp lý sau đó chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh nó. Trong trường hợp không thể vì những lý do ngoài tầm với của chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu trữ an toàn thông tin của bạn và cách ly nó khỏi bất kỳ việc sử dụng nào nữa cho đến khi có thể xóa.
 • Để khám phá những hiểu biết tập thể về việc sử dụng Inside Vietnam và tiếp tục phát triển và cải thiện Website, chúng tôi giữ lại những Dữ liệu không được xác định cụ thể là một cá nhân. Chúng tôi bảo lưu quyền lưu trữ Dữ liệu ẩn danh này miễn là chúng tôi thấy thuận tiện.
 • Để hiển thị các tùy chọn quảng cáo, trong trường hợp bạn không yêu cầu hủy đăng ký hoặc từ chối một cách rõ ràng từ các dịch vụ do Inside Vietnam cung cấp, chúng tôi sẽ giữ lại Dữ liệu này trong một khoảng thời gian hợp lý kể từ ngày bạn bày tỏ sự quan tâm đến Website của chúng tôi, chẳng hạn như lần cuối bạn mở một email từ chúng tôi.

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba (được gọi là “Nhà cung cấp dịch vụ”) để tạo điều kiện cho việc sử dụng Inside Vietnam, nhằm thay mặt chúng tôi cung cấp cho website và thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách sử dụng Website của chúng tôi.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Công bố liên kết

Inside Vietnam sử dụng các mạng liên kết để cung cấp các dịch vụ như đặt phòng khách sạn, tìm kiếm chuyến bay và yêu cầu thị thực. Các mạng liên kết đó đảm bảo khả năng xác định đặt chỗ hoặc mua hàng từ Website của chúng tôi. Trong đó Công ty TNHH truyền thông Vinad Media đóng vai trò là đại lý của họ, thông qua một tham số cụ thể được gán tự động cho từng người dùng của chúng tôi hoặc theo bất kỳ cách thức kỹ thuật tương tự nào khác . Công ty TNHH truyền thông Vinad Media không thu thập Dữ liệu Cá nhân về bạn để đạt được mục tiêu này.

Liên kết đến các trang web khác

Inside Vietnam có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không được chúng tôi vận hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách Quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát cũng như chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Bảo vệ trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không nhắm đến đối tượng dưới tuổi vị thành niên ở Việt Nam (hay còn được gọi là “Trẻ em” hoặc “Con cái”)

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ Trẻ em. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng Con cái của bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ Trẻ em mà không có xác nhận đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Đối với nội dung gây hại hoặc làm tổn thương đến trẻ em hoặc quyền trẻ em thông qua Website của chúng tôi, Công ty TNHH truyền thông Vinad Media có nghĩa vụ ngăn chặn việc chia sẻ nội dung, xóa bất kỳ nội dung nào gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến trẻ em hoặc quyền trẻ em và thông báo và hợp tác kịp thời với các cơ quan an ninh mạng có thẩm quyền để xử lý các nội dung vi phạm nêu trên.

Những thay đổi về Chính sách Quyền riêng tư

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Quyền riêng tư theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật Chính sách Quyền riêng tư mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ gửi email cập nhật đến bạn và/hoặc thông báo về Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật “ngày có hiệu lực” ở đầu Chính sách Quyền riêng tư này.

Bạn nên xem lại Chính sách Quyền riêng tư này định kỳ để biết mọi thay đổi. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ

Mọi thắc mắc, khiếu nại về Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.