Điều kiện & điều khoản

Có hiệu lực kể từ: January 2020

Các điều khoản và điều kiện sau đây phác thảo các quy tắc và quy định về việc sử dụng trang web Inside Vietnam, dưới tên miền ‘insidevietnam.travel’. Người dùng nên đọc các Điều khoản và Điều kiện này một cách cẩn thận và đầy đủ trước khi sử dụng hoặc duyệt trang web Inside Vietnam.

Với việc tuân theo những điều hướng trên trang web Inside Vietnam, bạn, với tư cách là người dùng, đồng ý chấp nhận Điều khoản và Điều kiện hiện tại, nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng trang web này.

Người dùng, gọi là “bạn” và “của bạn” là người có quyền truy cập vào trang web này và tuân thủ các điều khoản, điều kiện của Công ty TNHH Truyền thông Vinad, hay còn gọi là “Chúng tôi”, và “của chúng tôi”, nghĩa là đang nói đến Công ty. Nếu có đề cập đến ‘Các bên liên quan’ thì đồng nghĩa với đang nói đến cả Người dùng và Công ty.

Việc sử dụng bất kỳ các thuật ngữ hoặc các từ thay thế nào khác ở trên dưới dạng số ít, số nhiều và viết hoa đều được coi là có thể thay thế cho nhau và do đó đều cùng đề cập đến đối tượng như nhau.

GIẤY PHÉP

Bạn có thể truy cập vào nội dung của Inside Vietnam vì mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn với các hạn chế được đặt trong các điều khoản và điều kiện này. Sau đây là những gì được xem là Nội dung, bao gồm: Tất cả tranh, ảnh, hình vẽ, đồ họa, video, văn bản, liên kết, bài đăng, tin nhắn, email, nhạc, phần mềm, công nghệ và tất cả các tài liệu cũng như nội dung khác được cung cấp bởi Công ty TNHH Vinad Media cũng như các doanh nghiệp liên kết, người cấp phép hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Inside Vietnam lấy hình từ nguồn hình ảnh miễn phí có bản quyền của Shutterstock, theo Điều khoản dịch vụ của Shutterstock, không yêu cầu công nhận bản quyền liên quan đến bất kỳ việc sử dụng hình ảnh nào khác ngoài báo cáo tin tức. Vinad Media LTD giữ quyền sử dụng không độc quyền, không được chuyển nhượng, sửa đổi và sao chép Nội dung nói trên toàn thế giới, vĩnh viễn, như đã được cho phép rõ ràng theo giấy phép hiện hành.

Ngoài những điều đã nói ở trên, Inside Vietnam có sự cho phép của những người tạo ra nội dung tương ứng để xuất bản, phân phối hoặc thậm chí sửa đổi tài liệu nội dung của họ hoặc giữ tất cả tài sản trí tuệ đối với tài liệu nội dung, bảo lưu mọi quyền lợi.

Người dùng không được phép:

1 Tái sản xuất, tái xuất bản, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, phân phối, bán, thuê, tiếp thị, hiển thị công khai, thực hiện công khai, truyền tải hoặc sử dụng Nội dung bên trong trừ khi cần thiết duyệt web do Công ty TNHH Truyền thông Vinad cung cấp.

2 Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, bạn đồng ý không (và không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào):

 1. Sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên miền và các đặc điểm thương hiệu đặc biệt khác hoặc bất kỳ bản quyền hoặc quyền sở hữu nào khác liên quan đến Inside Vietnam cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TNHH Truyền thông Vinad;
 2. đăng ký, cố gắng đăng ký hoặc hỗ trợ bất kỳ ai khác đăng ký bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu phục vụ, logo, tên miền và các đặc điểm thương hiệu đặc biệt khác, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác liên quan đến Inside Vietnam; hoặc
 3. xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo nào về bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác xuất hiện trong hoặc trên bất kỳ mục nào có trong Inside Vietnam.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Một số phần của trang web Inside Vietnam cho phép người dùng được đăng tải và trao đổi ý kiến cũng như các thông tin trong khu vực nhất định của trang web thông qua tiện ích mở rộng (plugin) đã được Facebook phê duyệt. Vinad Media LTD không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc đánh giá Nhận xét trước khi cho bình luận xuất hiện trên trang web. Tuy nhiên, người dùng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Facebook khi sử dụng tiện ích nói trên.

Những nhận xét không phản ánh quan điểm và ý kiến của Vinad Media, đại lý và / hoặc chi nhánh của Vinad Media. Nhận xét phản ánh quan điểm và ý kiến của người đăng quan điểm và ý kiến của họ. Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, Vinad Media LTD sẽ không chịu trách nhiệm về các Nhận xét hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và / hoặc phải chịu do việc sử dụng và / hoặc đăng tải và / hoặc xuất hiện các Nhận xét trên trang web này.

KIỂM SOÁT

Bạn bảo đảm và đại diện cho:

 • Bạn có quyền đăng Nhận xét trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép cũng như sự đồng ý cần thiết để làm điều này;
 • Nhận xét của bạn không được xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;
  Nhận xét không chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, không đứng đắn hoặc trái pháp luật.
 • Nhận xét sẽ không được sử dụng để thu hút hoặc thúc đẩy kinh doanh hoặc tùy chỉnh hoặc trình bày các hoạt động thương mại hoặc hoạt động bất hợp pháp.

Theo đó bạn đồng ý cho Vinad Media quyền sử dụng, tái tạo, chỉnh sửa và ủy quyền cho người khác sử dụng, tái tạo và chỉnh sửa bất kỳ Nhận xét nào của bạn trên nền tảng Inside Việt Nam dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện.

LIÊN KẾT ĐẾN NỘI DUNG CỦA CHÚNG TÔI

Các tổ chức sau đây có thể liên kết đến trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản:

 • Các cơ quan chính phủ
 • Công cụ tìm kiếm
 • Tổ chức tin tức;
 • Nhà phân phối thư mục trực tuyến có thể liên kết với Inside Vietnam theo cách tương tự như cách họ liên kết đến Trang web của các doanh nghiệp được liệt kê khác; và
 • Các doanh nghiệp được công nhận trên toàn hệ thống ngoại trừ các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện có thể không liên kết đến trang web của chúng tôi

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến Nội dung của chúng tôi hoặc thông tin trang web khác, miễn là liên kết:

 1. Không lừa dối
 2. không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên đó; và
 3. phù hợp với bối cảnh trang web của bên liên kết.

Chúng tôi có thể xem xét và phê duyệt các yêu cầu liên kết khác từ các tổ chức sau:

 • nguồn thông tin người tiêu dùng và / hoặc doanh nghiệp thường được biết đến
 • các trang cộng đồng .com
 • các hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện;
 • nhà phân phối thư mục trực tuyến
 • cổng internet
 • công ty kế toán, luật và tư vấn; và
 • các tổ chức giáo dục và hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ phê duyệt các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu nhận thấy rằng: (a) liên kết sẽ không gây bất lợi cho chúng tôi hoặc cho các doanh nghiệp hợp tác với chúng tôi; (b) tổ chức không có bất kỳ hồ sơ tiêu cực nào với chúng tôi; (c) có lợi với chúng tôi từ khả năng hiển thị của liên kết bù cho sự vắng mặt của Vinad Media; và (d) liên kết nằm trong bối cảnh thông tin tài nguyên chung.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi miễn là liên kết đó: (a) không lừa đảo; (b) không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên đó; và (c) phù hợp với bối cảnh của trang web của bên liên kết.

Nếu bạn là một trong những tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và quan tâm đến việc liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến Vinad Media theo địa chỉ anaid@vinad.media. Vui lòng ghi rõ trong e-mail tên của bạn, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ cũng như URL của trang web của bạn, danh sách các URL mà bạn dự định liên kết đến trang web của chúng tôi và danh sách các URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn liên kết. Chúng tôi có thể trả lời bạn trong thời gian tối đa 2-3 tuần.

Các tổ chức được chấp thuận có thể liên kết đến trang web của chúng tôi như sau:

 • Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi; hoặc là
 • Bằng cách sử dụng bộ định vị tài nguyên thống nhất được liên kết đến; hoặc là
 • Bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về Trang web của chúng tôi được liên kết với điều đó có ý nghĩa trong bối cảnh và định dạng nội dung trên trang web của bên liên kết

Không được sử dụng logo Inside Vietnam, hoặc các tác phẩm nghệ thuật khác được cho phép liên kết mà không có thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu.

BẢO LƯU QUYỀN LỢI

Vinad Media có quyền theo dõi tất cả các Nhận xét và xóa mọi Nhận xét có thể bị coi là không phù hợp, gây khó chịu hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến Trang web của chúng tôi. Bạn phải chấp nhận xóa ngay lập tức tất cả các liên kết nào đến trang web của chúng tôi nếu được chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này và chính sách liên kết của nó bất cứ lúc nào.

Nếu liên tục liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này.

Khung trang web

Nếu không có sự chấp thuận trước và sự cho phép bằng văn bản, bạn không được phép tạo các khung quanh Trang web của chúng tôi để thay đổi cách trình bày hoặc giao diện của Trang web.

HẠN ĐỘ TRÁCH NHIỆM

Trong phạm vi tối đa được cho phép bởi pháp luật, Công ty TNHH Truyền Thông Vinad Media qua đây loại trừ rõ ràng bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất và thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả, do sự cố, đặc biệt, trừng phạt, bồi thường do bất kỳ Người dùng nào liên quan đến Inside Vietnam hoặc bất kỳ Nội dung nào hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng Trang web, hoặc bất kỳ Nội dung nào, bất kỳ trang web nào được liên kết theo đó và bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó hoặc được cung cấp qua đó, bao gồm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nhưng không giới hạn đối với: Lợi nhuận hoặc hợp đồng, thất thoát khoản tiết kiệm dự tính, kinh doanh thua lỗ, mất thu nhập hoặc doanh thu, mất hoặc hư hỏng dữ liệu, mất uy tín, lãng phí quản lý hoặc thời gian văn phòng, và/hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào khác, dù phát sinh và gây ra bởi hành động/sai lầm cá nhân (bao gồm cả sự sơ suất), vi phạm hợp đồng, hoặc nếu không, có thể thấy trước, với điều kiện là điều khoản này sẽ không ngăn chặn yêu cầu mất hoặc thiệt hại đối với tài sản hữu hình hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác về tổn thất tài chính trực tiếp không bị loại trừ bởi bất kỳ danh mục nào được nêu ở trên.

Miễn là trang web và thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào.

Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc tính chính xác của nó; chúng tôi cũng không đảm bảo rằng trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên trang web sẽ luôn được cập nhật.

ĐIỀU KHOẢN ĐẶT CHỖ

Khi đặt chỗ hoặc tham gia tour và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan nào (gọi là một “Tour”) với Inside Vietnam (“Inside Vietnam” hoặc “Công ty Lữ hành”), quý khách (“quý khách”) đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện (“Điều khoản”) sau đây:

 1. THANH TOÁN CUỐI CÙNG & CHẤP NHẬN ĐẶT CHỖ

Xác nhận do Công ty Lữ hành hoặc đại diện du lịch của quý khách gửi sẽ có thông tin chi tiết về việc thanh toán cuối cùng bắt buộc cho bất kỳ giao dịch đặt chỗ nào. Số tiền còn lại của giá trị bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào đã đặt chỗ sẽ đến hạn thanh toán trong vòng 60 ngày trước ngày khởi hành của sản phẩm hoặc dịch vụ đầu tiên được ghi trong thông tin đặt chỗ thích hợp. Nếu chúng tôi không nhận được đầy đủ khoản thanh toán trước ngày đến hạn, Công ty Lữ hành có thể, theo quyết định riêng của mình, thay đổi tỷ lệ phần trăm phải trả cho giao dịch đặt chỗ, hoặc xem như đã hủy đặt chỗ và giữ lại tiền đặt cọc đã trả khi đặt chỗ dưới hình thức phí hủy chỗ. Nếu một giao dịch đặt chỗ được thực hiện dưới 60 ngày trước ngày khởi hành sản phẩm đầu tiên được ghi trong thông tin đặt chỗ thích hợp, thì phải thanh toán toàn bộ số tiền tại thời điểm đặt chỗ. Nếu, đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào đã đặt chỗ, điều khoản thanh toán khác với các điều khoản được nêu trong phần này, các điều khoản hiện hành sẽ được thông báo cho quý khách trước khi đặt chỗ và cũng sẽ được nêu chi tiết trên hóa đơn thích hợp.

Công ty Lữ hành không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản phí nào do bên thứ ba hoặc tổ chức tài chính áp dụng và quý khách phải trả do các giao dịch bằng thẻ tín dụng hoặc các giao dịch thanh toán khác và sẽ không hoàn hoặc trả lại bất kỳ khoản phí nào bên thứ ba hoặc tổ chức tài chính áp dụng liên quan đến các khoản thanh toán được quý khách thực hiện cho Công ty Lữ hành.

 1. NGƯỜI THAM GIA HUỶ

Quý khách có thể hủy giao dịch đặt chỗ của mình bằng cách thông báo cho Công ty Lữ hành. Phí hủy, nếu có, sẽ được xác định bằng cách dẫn chiếu đến ngày mà Công ty Lữ hành nhận được thông báo hủy và được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên tổng giá đã trả cho Tour, sản phẩm hoặc dịch vụ bị hủy (không bao gồm bất kỳ sản phẩm bảo hiểm nào) .

Hủy tour:

(a) Trường hợp Thông báo huỷ nhận được trong vòng 60 ngày trở lên trước ngày khởi hành sản phẩm hoặc dịch vụ đầu tiên trong giao dịch đặt chỗ có liên quan: Tiền cọc Trọn gói sẽ được Công ty Lữ hành giữ theo các Điều khoản này, số tiền còn lại của các khoản thanh toán cho Công ty Lữ hành cho Sản phẩm bị huỷ sẽ được hoàn trả.

(b) Trường hợp Thông báo huỷ nhận được 30-59 ngày trước ngày khởi hành sản phẩm hoặc dịch vụ đầu tiên trong giao dịch đặt chỗ có liên quan: Tiền cọc Trọn gói sẽ được Công ty Lữ hành giữ theo các Điều khoản này, số tiền tương đương 50% số tiền còn lại của các khoản thanh toán cho Công ty Lữ hành cho Tour bị hủy sẽ được hoàn trả.

(c) Trường hợp Thông báo huỷ dưới 30 ngày trước ngày khởi hành sản phẩm hoặc dịch vụ đầu tiên trong giao dịch đặt chỗ có liên quan: Tiền cọc Trọn gói sẽ được Công ty Lữ hành giữ theo các Điều khoản này và sẽ không được hoàn trả nữa.

(d) Trường hợp không có mặt và cũng không thông báo thì Công ty Lữ hành giữ toàn bộ số tiền đã thanh toán.

Đối với một số sản phẩm hoặc dịch vụ do Công ty Lữ hành cung cấp, bao gồm các giao dịch đặt chỗ trên hoặc liên quan đến Hành trình, các điều khoản hủy khác có thể được áp dụng. Công ty Lữ hành sẽ thông báo cho quý khách về bất kỳ yêu cầu nào như vậy trước khi xác nhận đặt chỗ.

Thông báo Hủy bỏ Dịch vụ Quá cảnh Khi đến, Chỗ nghỉ Trước và Sau Đêm đến, Phòng Riêng Của Tôi và các hoạt động tùy chọn được đặt trực tiếp với Công ty Lữ hành:

(a) Trường hợp Thông báo huỷ 31 ngày trở lên trước ngày khởi hành: quý khách sẽ nhận được hoàn lại toàn bộ số tiền cho các dịch vụ Quá cảnh Khi đến, Chỗ nghỉ Trước và Sau Đêm đến, Phòng Riêng Của Tôi và các hoạt động tùy chọn đã huỷ. 

(b) Trường hợp Thông báo huỷ 30 ngày trở xuống trước ngày khởi hành: Chúng tôi sẽ không hoàn lại bất kỳ số tiền nào cho bất kỳ dịch vụ Quá cảnh Khi đến, Chỗ nghỉ Trước và Sau Đêm đến, Phòng Riêng Của Tôi và các hoạt động tùy chọn đã huỷ.

 1. CÔNG TY LỮ HÀNH ĐẢM BẢO NGÀY KHỞI HÀNH & HUỶ TOUR

Ngày khởi hành cho một Tour do Công ty Lữ hành đề xất sẽ trở thành ngày khởi hành được đảm bảo khi có ít nhất một giao dịch đặt chỗ được bảo đảm bằng khoản đặt cọc hợp lệ đã được thực hiện cho ngày khởi hành đó.

Công ty Lữ hành cam đoan rằng tất cả các ngày khởi hành cho các Tour theo lịch trình đã đặt và được bảo đảm bằng khoản tiền cọc hợp lệ sẽ khởi hành đúng như được ghi trong xác nhận, tùy thuộc vào các thay đổi hành trình hợp lý trong các Điều khoản này hoặc các mối lo ngại về an toàn và sức khỏe một cách thiện chí. Cam đoan này không áp dụng trong trường hợp bất khả kháng. Thông tin cập nhật về Tour và hành trình có trên trang web của Công ty Lữ hành hoặc bằng cách liên hệ với Công ty Lữ hành. Không nên căn cứ vào các brochure quảng cáo và các tài liệu in ấn khác về thông tin Tour và ngày khởi hành vì có thể thay đổi nhằm các mục đích của cam đoan này.

Nếu Công ty Lữ hành hủy Tour trước ngày khởi hành vì những lý do không phải là trường hợp Bất khả kháng và việc hủy không phải do lỗi hoặc sơ suất của quý khách, quý khách sẽ có quyền chấp nhận từ Công ty Lữ hành:

(a) một Tour thay thế có giá trị tương đương hoặc cao hơn; hoặc là

(b) một Tour thay thế có giá trị thấp hơn nếu tại thời điểm đó không có một Tour nào có giá trị tương đương hoặc cao hơn một cách hợp lý và nhận từ Công ty Lữ hành số tiền chênh lệch giữa giá của Tour ban đầu và Tour thay thế; hoặc là

(c) hoàn trả tất cả các số tiền đã thanh toán cho Tour đã bị hủy.

Công ty Lữ hành không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí phát sinh hoặc tổn thất do hậu quả mà quý khách phải chịu do việc đặt chỗ bị hủy bao gồm thị thực, tiêm chủng, chuyến bay hoặc chuyến tàu hoả không hoàn lại, phí đậu xe không hoàn lại hoặc các khoản phí khác, mất thu nhập hoặc mất hưởng thụ, Công ty Lữ hành có quyền gửi các khoản hoàn trả đầy đủ thay cho các lựa chọn ở trên, theo quyết định riêng của mình. Trường hợp không thể cung cấp một yếu tố quan trọng của Tour như được mô tả sau khi khởi hành, Công ty Lữ hành sẽ sắp xếp các phương án thay thế phù hợp nếu có thể. Nếu không thể cung cấp một p phương án thay thế phù hợp hoặc nếu quý khách từ chối một cách hợp lý bất kỳ giải pháp thay thế phù hợp nào, Công ty Lữ hành có thể hoàn lại tiền cho quý khách cho các sản phẩm hoặc dịch vụ không sử dụng theo toàn quyền quyết định của Công ty Lữ hành.