Điều kiện & điều khoản

Có hiệu lực kể từ: August 2019

Các điều khoản và điều kiện sau đây phác thảo các quy tắc và quy định về việc sử dụng trang web Inside Vietnam, dưới tên miền ‘insidevietnam.travel’. Người dùng nên đọc các Điều khoản và Điều kiện này một cách cẩn thận và đầy đủ trước khi sử dụng hoặc duyệt trang web Inside Vietnam.

Với việc tuân theo những điều hướng trên trang web Inside Vietnam, bạn, với tư cách là người dùng, đồng ý chấp nhận Điều khoản và Điều kiện hiện tại, nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng trang web này.

Người dùng, gọi là “bạn” và “của bạn” là người có quyền truy cập vào trang web này và tuân thủ các điều khoản, điều kiện của Công ty TNHH Truyền thông Vinad, hay còn gọi là “Chúng tôi”, và “của chúng tôi”, nghĩa là đang nói đến Công ty. Nếu có đề cập đến ‘Các bên liên quan’ thì đồng nghĩa với đang nói đến cả Người dùng và Công ty.

Việc sử dụng bất kỳ các thuật ngữ hoặc các từ thay thế nào khác ở trên dưới dạng số ít, số nhiều và viết hoa đều được coi là có thể thay thế cho nhau và do đó đều cùng đề cập đến đối tượng như nhau.

GIẤY PHÉP

Bạn có thể truy cập vào nội dung của Inside Vietnam vì mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn với các hạn chế được đặt trong các điều khoản và điều kiện này. Sau đây là những gì được xem là Nội dung, bao gồm: Tất cả tranh, ảnh, hình vẽ, đồ họa, video, văn bản, liên kết, bài đăng, tin nhắn, email, nhạc, phần mềm, công nghệ và tất cả các tài liệu cũng như nội dung khác được cung cấp bởi Công ty TNHH Vinad Media cũng như các doanh nghiệp liên kết, người cấp phép hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Inside Vietnam lấy hình từ nguồn hình ảnh miễn phí có bản quyền của Shutterstock, theo Điều khoản dịch vụ của Shutterstock, không yêu cầu công nhận bản quyền liên quan đến bất kỳ việc sử dụng hình ảnh nào khác ngoài báo cáo tin tức. Vinad Media LTD giữ quyền sử dụng không độc quyền, không được chuyển nhượng, sửa đổi và sao chép Nội dung nói trên toàn thế giới, vĩnh viễn, như đã được cho phép rõ ràng theo giấy phép hiện hành.

Ngoài những điều đã nói ở trên, Inside Vietnam có sự cho phép của những người tạo ra nội dung tương ứng để xuất bản, phân phối hoặc thậm chí sửa đổi tài liệu nội dung của họ hoặc giữ tất cả tài sản trí tuệ đối với tài liệu nội dung, bảo lưu mọi quyền lợi.

Người dùng không được phép:

1 Tái sản xuất, tái xuất bản, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, phân phối, bán, thuê, tiếp thị, hiển thị công khai, thực hiện công khai, truyền tải hoặc sử dụng Nội dung bên trong trừ khi cần thiết duyệt web do Công ty TNHH Truyền thông Vinad cung cấp.

2 Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, bạn đồng ý không (và không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào):

 1. Sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên miền và các đặc điểm thương hiệu đặc biệt khác hoặc bất kỳ bản quyền hoặc quyền sở hữu nào khác liên quan đến Inside Vietnam cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TNHH Truyền thông Vinad;
 2. đăng ký, cố gắng đăng ký hoặc hỗ trợ bất kỳ ai khác đăng ký bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu phục vụ, logo, tên miền và các đặc điểm thương hiệu đặc biệt khác, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác liên quan đến Inside Vietnam; hoặc
 3. xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo nào về bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác xuất hiện trong hoặc trên bất kỳ mục nào có trong Inside Vietnam.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Một số phần của trang web Inside Vietnam cho phép người dùng được đăng tải và trao đổi ý kiến cũng như các thông tin trong khu vực nhất định của trang web thông qua tiện ích mở rộng (plugin) đã được Facebook phê duyệt. Vinad Media LTD không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc đánh giá Nhận xét trước khi cho bình luận xuất hiện trên trang web. Tuy nhiên, người dùng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Facebook khi sử dụng tiện ích nói trên.

Những nhận xét không phản ánh quan điểm và ý kiến của Vinad Media, đại lý và / hoặc chi nhánh của Vinad Media. Nhận xét phản ánh quan điểm và ý kiến của người đăng quan điểm và ý kiến của họ. Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, Vinad Media LTD sẽ không chịu trách nhiệm về các Nhận xét hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và / hoặc phải chịu do việc sử dụng và / hoặc đăng tải và / hoặc xuất hiện các Nhận xét trên trang web này.

KIỂM SOÁT

Bạn bảo đảm và đại diện cho:

 • Bạn có quyền đăng Nhận xét trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép cũng như sự đồng ý cần thiết để làm điều này;
 • Nhận xét của bạn không được xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;
  Nhận xét không chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, không đứng đắn hoặc trái pháp luật.
 • Nhận xét sẽ không được sử dụng để thu hút hoặc thúc đẩy kinh doanh hoặc tùy chỉnh hoặc trình bày các hoạt động thương mại hoặc hoạt động bất hợp pháp.

Theo đó bạn đồng ý cho Vinad Media quyền sử dụng, tái tạo, chỉnh sửa và ủy quyền cho người khác sử dụng, tái tạo và chỉnh sửa bất kỳ Nhận xét nào của bạn trên nền tảng Inside Việt Nam dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện.

LIÊN KẾT ĐẾN NỘI DUNG CỦA CHÚNG TÔI

Các tổ chức sau đây có thể liên kết đến trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản:

 • Các cơ quan chính phủ
 • Công cụ tìm kiếm
 • Tổ chức tin tức;
 • Nhà phân phối thư mục trực tuyến có thể liên kết với Inside Vietnam theo cách tương tự như cách họ liên kết đến Trang web của các doanh nghiệp được liệt kê khác; và
 • Các doanh nghiệp được công nhận trên toàn hệ thống ngoại trừ các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện có thể không liên kết đến trang web của chúng tôi

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến Nội dung của chúng tôi hoặc thông tin trang web khác, miễn là liên kết:

 1. Không lừa dối
 2. không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên đó; và
 3. phù hợp với bối cảnh trang web của bên liên kết.

Chúng tôi có thể xem xét và phê duyệt các yêu cầu liên kết khác từ các tổ chức sau:

 • nguồn thông tin người tiêu dùng và / hoặc doanh nghiệp thường được biết đến
 • các trang cộng đồng .com
 • các hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện;
 • nhà phân phối thư mục trực tuyến
 • cổng internet
 • công ty kế toán, luật và tư vấn; và
 • các tổ chức giáo dục và hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ phê duyệt các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu nhận thấy rằng: (a) liên kết sẽ không gây bất lợi cho chúng tôi hoặc cho các doanh nghiệp hợp tác với chúng tôi; (b) tổ chức không có bất kỳ hồ sơ tiêu cực nào với chúng tôi; (c) có lợi với chúng tôi từ khả năng hiển thị của liên kết bù cho sự vắng mặt của Vinad Media; và (d) liên kết nằm trong bối cảnh thông tin tài nguyên chung.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi miễn là liên kết đó: (a) không lừa đảo; (b) không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên đó; và (c) phù hợp với bối cảnh của trang web của bên liên kết.

Nếu bạn là một trong những tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và quan tâm đến việc liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến Vinad Media theo địa chỉ anaid@vinad.media. Vui lòng ghi rõ trong e-mail tên của bạn, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ cũng như URL của trang web của bạn, danh sách các URL mà bạn dự định liên kết đến trang web của chúng tôi và danh sách các URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn liên kết. Chúng tôi có thể trả lời bạn trong thời gian tối đa 2-3 tuần.

Các tổ chức được chấp thuận có thể liên kết đến trang web của chúng tôi như sau:

 • Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi; hoặc là
 • Bằng cách sử dụng bộ định vị tài nguyên thống nhất được liên kết đến; hoặc là
 • Bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về Trang web của chúng tôi được liên kết với điều đó có ý nghĩa trong bối cảnh và định dạng nội dung trên trang web của bên liên kết

Không được sử dụng logo Inside Vietnam, hoặc các tác phẩm nghệ thuật khác được cho phép liên kết mà không có thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu.

BẢO LƯU QUYỀN LỢI

Vinad Media có quyền theo dõi tất cả các Nhận xét và xóa mọi Nhận xét có thể bị coi là không phù hợp, gây khó chịu hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến Trang web của chúng tôi. Bạn phải chấp nhận xóa ngay lập tức tất cả các liên kết nào đến trang web của chúng tôi nếu được chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này và chính sách liên kết của nó bất cứ lúc nào.

Nếu liên tục liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này.

Khung trang web

Nếu không có sự chấp thuận trước và sự cho phép bằng văn bản, bạn không được phép tạo các khung quanh Trang web của chúng tôi để thay đổi cách trình bày hoặc giao diện của Trang web.

HẠN ĐỘ TRÁCH NHIỆM

Trong phạm vi tối đa được cho phép bởi pháp luật, Công ty TNHH Truyền Thông Vinad Media qua đây loại trừ rõ ràng bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất và thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả, do sự cố, đặc biệt, trừng phạt, bồi thường do bất kỳ Người dùng nào liên quan đến Inside Vietnam hoặc bất kỳ Nội dung nào hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng Trang web, hoặc bất kỳ Nội dung nào, bất kỳ trang web nào được liên kết theo đó và bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó hoặc được cung cấp qua đó, bao gồm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nhưng không giới hạn đối với: Lợi nhuận hoặc hợp đồng, thất thoát khoản tiết kiệm dự tính, kinh doanh thua lỗ, mất thu nhập hoặc doanh thu, mất hoặc hư hỏng dữ liệu, mất uy tín, lãng phí quản lý hoặc thời gian văn phòng, và/hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào khác, dù phát sinh và gây ra bởi hành động/sai lầm cá nhân (bao gồm cả sự sơ suất), vi phạm hợp đồng, hoặc nếu không, có thể thấy trước, với điều kiện là điều khoản này sẽ không ngăn chặn yêu cầu mất hoặc thiệt hại đối với tài sản hữu hình hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác về tổn thất tài chính trực tiếp không bị loại trừ bởi bất kỳ danh mục nào được nêu ở trên.

Miễn là trang web và thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào.

Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc tính chính xác của nó; chúng tôi cũng không đảm bảo rằng trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên trang web sẽ luôn được cập nhật.